Selamat Datang ke
LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH

PENGURUSAN PANTAI BERSEPADU (ICM)

Pengurusan Kawasan Pantai di negeri Kedah secara MAMPAN dan LESTARI.

PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU (IRBM)

Pengurusan Kawasan Lembangan Sungai di negeri Kedah secara MAMPAN dan LESTARI.

PENGURUSAN DAN PEMINDAHAN AIR ANTARA NEGERI

Permintaan Keperluan Sumber Air bagi negeri Pulau Pinang dan Perlis bagi sektor Domestik, Komersial dan Pertanian.

PREV
NEXT

SEBUAH AGENSI YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN UNTUK

PENGURUSAN BERSEPADU BAGI SUMBER AIR, SUNGAI DAN PERAIRAN PANTAI.

PENGURUSAN SUMBER AIR YANG MAMPAN

Memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang.

Pengurusan Pantai Bersepadu

Pengurusan pantai menggunakan pendekatan bersepadu bagi kesemua aspek zon pantai termasuklah sempadan geografik dan politik dalam usaha mencapai kemampanan.

Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu

Menekankan koordinasi dalam kepelbagaian fungsi berhubung dengan air, tanah dan sumber-sumber berkaitan di dalam lembangan sungai atau kawasan tadahan air bagi mencapai kelestarian jangka panjang.

Pengurusan Tasik Bersepadu

Penyaluran maklumat dalam memastikan kawalan terhadap paras penggunaan dan kualiti air tasik bagi membangunkan pelan pengurusan perlindungan tasik.

Perlindungan Sumber Air

Satu proses bagi meningkatkan keharmonian di dalam pembangunan dan pengurusan air, tanah dan sumber berkaitan untuk memaksimumkan ekonomi dan kebajikan sosial tanpa menjejaskan kelestarian ekonomi.

PENGABSTRAKAN AIR

Suatu aktiviti dalam mengeluarkan, mengalih atau mengabstrak sumber air daripada badan perairan, sama ada sumber air tersebut berada di atas atau di bawah permukaan tanah.

AKTIVITI BADAN PERAIRAN

Suatu aktiviti yang dijalankan sama ada di atas atau di dalam badan perairan bagi apa-apa tujuan sekalipun.

AKTIVITI PELEPASAN EFLUEN

Suatu aktiviti yang melepaskan sisa kumbahan atau najis dan sebarang sisa cecair kedalam badan perairan termasuklah “leachate”, penternakan dan akuakultur.

INFORMASI TERKINI

GALERI FOTO & VIDEO

a picture is worth a thousand words, photo gallery activities of us

LSANK telah mengadakan Program Penanaman Pokok Bakau anjuran bersama Jabatan Perhutanan Negeri Kedah pada 26 Oktober 2017 yang lalu bertempat di Pusat Interpretasi Pelancongan Kompleks Jeti Semeling, Lembangan Sungai Merbok, Kedah Darul Aman.

LSANK telah mengadakan Sambutan Hari Air Sedunia Peringkat Negeri Kedah Tahun 2017 bertema “Water and Wastewater” atau Air dan Air Sisa pada 30 Mac 2017 yang lalu bertempat di Aman Central, Alor Setar.

ULASAN & AGENSI YANG BERKAITAN

AGENSI YANG BERKAITAN
TOP