AHLI LEMBAGA PENGARAH

YAB. Dato' Seri Hj. Mukhriz Bin Tun Mahathir

Pengerusi

SPMK., DHMS., DSDS., JP.

(Menteri Besar Negeri Kedah)

YB. Dato’ Paduka Haji Bakar Bin Din

Timbalan Pengerusi

DHMS., DSDK., PJN., AMK., BCK., BPL.

(Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah)

-

Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

YB. Dato' Nor'Azura Binti Mohamed Zohdi

Penasihat Undang-undang Negeri

DSDK.

YB. Dato Ammar Bin Dato Shaikh Mahmood Naim

Pegawai Kewangan Negeri

DSDK., JSD., AMK., AMN., BCK.

Pn. Noorulhuda Binti Mohammed Ali

Setiausaha Lembaga

AMK., BCK.

Y.Bhg Dato' Haji Md Zuki Bin Haji Shiru

Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah

DSDK., AMK., AMN., BCK., BPL.

Ir. Baharuddin Bin Abdullah

Pengarah Jabatan Pengairan & Saliran Negeri Kedah

En. Ramli Bin Abd Rahman

Pengarah Jabatan Alam Sekitar Negeri Kedah

Pn. Robi Binti Desa

Pengarah Jabatan Perancangan Bandar & Desa Negeri Kedah

Y.Bhg Tuan Haji Isahak Bin Murat

Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

SDK., AMK., BCK.

Y.Bhg Dato’ Fouzi Bin Ali

Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)

Y.Bhg Dato' Haji Mohd Nasir Bin Haji Abu Hassan

Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Kedah

DIMP., BCN., AMK., AMP., ASK.

En. Azhari Bin Ahmad

Pengarah Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Kedah

Y.Bhg Dato' Hj Roslee Bin Baharom

Ahli Lembaga Pengarah

Comments

TOP