LAWATAN PEMANTAUAN TAPAK BAGI PERMOHONAN BARU KUARI PASIR DARAT

/ / Aktiviti, Arkib

Lawatan Pemantauan Tapak Bagi Permohonan Baru Kuari Pasir Darat oleh Unit Operasi dan Penyelidikan bersama Unit Penguatkuasaan Kampung Bongol Berangan, Labu Besar, Baling,Kedah Darul Aman. Satu serahan Notis Pemberitahuan Kesalahan telah dikeluarkan kepada premis atas kesalahan menjalankan aktiviti pengabstrakan air tanpa lesen.

You must be logged in to post a comment.