BAHAGIAN & UNIT

Unit Lembangan Sungai & Perairan Pantai

 • Pengurusan Lembangan & Perairan Pantai
 • Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu
 • Pengurusan Perairan Pantai Bersepadu
 • Jawatankuasa Lembangan Sungai (Majlis Sumber Air Negeri (MSANg) )
 • Pewartaan Kawasan Tadahan
 • Skop Tugas Dan Fungsi ICM
 • Skop Tugas dan Fungsi IRBM
 • Strategi dan polisi IRBM
 • Carta Organisasi Unit

Unit Perlindungan & Sumber Air

 • Abstraksi air
 • Fungsi
 • Kesalahan & Penalti
 • Misi & Visi
 • Perlindungan & Sumber Air
 • Carta Organisasi Unit

Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan

 • Misi & Visi
 • Objektif Bahagian
 • Carta Organisasi Bahagian

Unit Operasi & Penyelidikan

 • Fungsi
 • Misi & Visi
 • Objektif
 • Unit Operasi & Penyelidikan
 • Unit Pemantauan
 • Unit Penguatkuasaan
 • Unit Quality Assurance
 • Unit Quality Control
 • Carta Organisasi Unit

Unit Kewangan & Hasil

 • Misi & Visi
 • Objektif Unit
 • Carta Organisasi Unit

Unit Khidmat Pengurusan

 • Objektif Unit
 • Carta Organisasi

Unit Teknologi Maklumat

 • Misi & Visi
 • Objektif
 • Carta Organisasi Unit

Comments

TOP