Fungsi

Fungsi Lembaga Sumber Air

Mengikut Seksyen 6, Lembaga ditubuhkan bagi berfungsi seperti berikut :-

Memastikan perlindungan kehidupan yang menyokong kapasiti air dan ekosistem, memaksimumkan faedah ekonomik, social dan alam sekitar mereka untuk generasi sekarang dan masa hadapan dan mengelakkan apa-apa kesan yang buruk dalam penggunaan dan pembangunan sumber air;

Mengawal selia pemindahan air antara lembangan dalam negeri;

Menggalakkan dan memudahkan kerjasama dan penyelarasan antara agensi yang berlainan bagi penggunaan pelbagai fungsi;

Menyelaras cari gali dan pembangunan sumber air tambahan;

Membangunkan keupayaan dan kepakarannya untuk bertindak sebagai tempat rujukan pusat bagi isu pengurusan sumber air bersepadu dalam negeri;

Menasihati Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan pengurusan dan pemindahan air antara negeri.

TOP