PEKELILING & SURAT PEKELILING

BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2014

BANTUAN KHAS KEWANGAN TAHUN 2015

BAYARAN PEMBAHARUAN LESEN MEMANDU

DASAR BARU PELANTIKAN SECARA PEMINJAMAN PERTUKARAN SEMENTARA DAN PERTUKARAN TETAP

DASAR DAN PROSEDUR PELEPASAN JAWATAN DAN PELETAKAN JAWATAN

KAEDAHPEMBERIAN ANJAKAN GAJI BERDASARKAN JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM

KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

KENAIKAN KADAR BANTUAN SARA HIDUP

PELAKSANAAN URUSAN PERKHIDMATAN PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

PELANTIKAN SYARIKAT BAGI KEMUDAHAN PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERADA DI LUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN.

PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA

PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI MAKSUD PELANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM.

PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA.

PENAMBAHBAIKAN KAEDAH PEMBERIAN PERGERAKAN GAJI TAHUNAN DALAM PELAKSANAAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM.

PERUBAHAN PENETAPAN GAJI PERMULAAN BERIKUTAN PENAMBAHBAIKAN SKIM PERKHIDMATAN TAHUN 2013 DAN PENAMBAHBAIKAN JADUAL GAJI MINIMUM - MAKSIMUM DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA.

RASIONALISASI SKIM PERKHIDMATAN BAGI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA.

Comments

TOP