JAWATANKUASA PENGURUSAN KERJA DAN TEKNIKAL LAMAN WEB LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Urusetia

  • Unit Komunikasi dan Korporat

Ahli

  • Wakil dari Unit Undang-Undang dan Penguatkuasaan
  • Wakil dari Unit Pengurusan
  • Wakil dari Unit Kewangan dan Hasil
  • Wakil dari Unit Teknologi Maklumat

FUNGSI

Untuk memastikan pembangunan strategik, penetapan dasar, prosedur dan keperluan tentang laman web dapat dilihat secara menyeluruh.

Untuk memastikan kandungan laman web sentiasa dikemaskini dengan info semasa tentang Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

TOP