UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

Objektif

Memberi perkhidmatan Pentadbiran Dan Kewangan yang berkualiti kepada semua pelanggan untuk mencapai tahap perkhidmatan yang optima, secara adil dan saksama dengan menggunakan segala kemudahan dan teknologi yang ada dan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kualiti sumber manusia dengan mengamalkan Budaya Kerja yang berlandaskan kepada Nilai-Nilai Budaya Korporat kearah kecemerlangan perkhidmatan.

Bahagian Pengurusan merupakan sebuah Unit Pentadbiran yang mampu menyediakan perkhidmatan yang cekap dan berterusan secara professional dengan mementingkan aspek kerja berpasukan dan kualiti kepada semua pelanggan.

Sentiasa berusaha untuk meningkatkan Kualiti Perkhidmatan dengan menetapkan sasaran dan mengoptimumkan penggunaan sumber manusia dalam bidang masing-masing serta amalan Budaya Korporat.

Objektif

Urusan Lantikan Kakitangan Baru

Urusan Kenaikan Pangkat/Pemangkuan/Penanggungan/KUP

Urusan Pergerakan Gaji Tahunan

Urusan Fail-Fail Sulit

Kursus Kakitangan

Urusan Pentadbiran Setor

Urusan Pengesahan Dalam Perkhidmatan

Urusan Permohonan Cuti

Urusan Kew8

Urusan Latihan Dalam Perkhidmatan

Urusan Perakam Waktu

Urusan Sistem Fail Dan Rekod Jabatan

Urusan Pemberian Taraf Berpencen

Urusan Laporan Nilaian Prestasi Tahunan

Urusan Pengemaskinian Buku Perkhidmatan

Urusan Mesyuarat-Mesyuarat Dalam Dan Luar Jabatan

Urusan Surat Menyurat Rasmi Jabatan

Urusan Aset Kerajaan (Harta Modal Dan Inventori)

Comments

TOP