Visi & Misi

VISI

Ke Arah Mencapai Organisasi Yang Berdaya Maju Dan Bersepadu Bagi Menyokong Matlamat Kerajaan

MISI

Menguruskan sumber air dan lembangan sungai secara bersepadu, terancang dan mapan bagi kesejahteraan Negeri Kedah Darul Aman

TOP