JAWATANKUASA KENAIKAN PANGKAT

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

Setiausaha

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Ahli

  • Pengarah Bahagian Perancang Ekonomi Negeri
  • Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

FUNGSI

Menilai calon samada memenuhi kriteria minimum kenaikan pangkat

Menentukan kaedah penilaian pra temuduga mengikut keperluan

Memberikan ulasan untuk calon-calon yang diperakukan dan yang tidak diperakukan ke sesi temuduga

Menemuduga calon dan membuat penilaian samada memperaku atau tidak memperakukan calon untuk dinaikkan pangkat

Membentangkan hasil keputusan kepada Mesyuarat Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Membatalkan kenaikan pangkat seorang pegawai sekiranya kenaikan pangkat itu suatu kesilapan Jawatankuasa atau suatu pemalsuan atau kesilapan fakta yang dikemukakan oleh pegawai berkenaan.

Perkara-perkara lain yang dirasakan perlu

TOP