Unit Kawalan Dan Pencemaran

Senarai Kakitangan

NUR FITRAH BINTI CHE NAN

Pegawai Sains C41

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027639

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Menjalankan Skim Pelesenan Aktiviti Pelepasan Efluen berdasarkan Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Pelepasan Efluen) 2017.

Menjalankan analisa parameter bagi Aktiviti Pelepasan Efluen di bawah Skim Pelesenan Pelepasan Efluen dalam memastikan pematuhan kepada Peraturan-Peraturan Pelepasan Efluen 2017 bagi membolehkan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

Melaksanakan pengurusan kawalan pencemaran bagi membolehkan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

Menyelaras hal ehwal pengurusan makmal bagi membolehkan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

Merancang kajian penyelidikan berkaitan kualiti sumber air bagi membolehkan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah menjalankan fungsi yang ditetapkan dengan cekap dan berkesan.

Menjalankan tugas rasmi yang lain seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa.

TOP