Bahagian Perancangan Dan Pengurusan Lembangan

Senarai Kakitangan

BADRUL HISHAM BIN ABDUL GHAFAR

Jurutera J44

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027635

NORANIZA BINTI MD SAAD

Penolong Jurutera JA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027640

MOHAMAD RIDZUAN BIN MD ZAIN

Penolong Jurutera JA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027643

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Menyediakan pengkalan data dan pemetaan maklumat sumber air Negeri Kedah yang lengkap bagi tujuan pembangunan dan perancangan masa hadapan.

Menyediakan garis panduan dan peraturan dalam perlaksanaan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM).

Menguruskan lembangan sungai pemantauan secara berterusan bagi mengelakkan pencemaran.

Menyelaras dan mengawalselia pemberian kebenaran bertulis bagi aktiviti pengubahan sumber termasuk pembinaan struktur lintasan dan lain-lain.

Memantau dan mengawal sebarang aktiviti yang dijalankan ke atas rizab sungai.

Menyelaras dan mengawalselia lembangan sungai melalui Jawatankuasa Pengurusan Lembangan Sungai dan Pasukan Petugas Mengawal Pencemaran Lembangan Sungai.

Menguruskan dan menyelaraskan pelaksanaan pemberian Kebenaran Bertulis Aktiviti Pengubahan Sumber.

Pelaksanaan Pelan Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM).

Menyelaras, mengawal selia dan melaksanakan Pelan Pengurusan Perairan Pantai Bersepadu (ICM).

Menyediakan garis panduan dan peraturan dalam pelaksanaan Pengurusan Perairan Pantai Bersepadu (ICM).

Menyelaras, mengawalselia dan memajukan program menebus guna perairan pantai.

Menyelaras dan mengawalselia pemberian perlesenan navigasi.

Menyelaras, mengawalselia dan memajukan aktiviti navigasi jalan air pedalaman dan rekreasi.

Menguruskan perairan pantai serta pemantauan secara berterusan bagi mengelakkan pencemaran.

Memantau dan mengawal sebarang aktiviti yang dijalankan ke atas rizab kawasan perairan pantai.

TOP