PERUTUSAN PENGARAH

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh.
Salam Sejahtera dan Salam Kedah Sejahtera.

Terlebih dahulu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua kakitangan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah kerana berjaya melaksanakan semua tugasan dan amanah yang dipertanggungjawabkan selama ini dengan begitu baik.

Kewujudan laman web ini merupakan satu langkah proaktif Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dalam usaha bergerak seiring dengan perkembangan teknologi maklumat yang semakin penting dalam segala urusan harian masa kini. Laman web Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dapat dilaksanakan bagi memenuhi keperluan pelawat yang melayari laman web jabatan bagi mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan dan program-program yang dijalankan oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Lembaga Sumber Air Negeri Kedah terlibat memberi perkhidmatan dengan teras aktiviti di dalam pemuliharaan dan perlindungan kepada sumber air mentah di negeri ini. Perkhidmatan yang diberikan juga termasuk kepastian kualiti untuk memastikan sumber air terpelihara dengan adanya pelesenan yang berkaitan dengan sumber air serta penguatkuasaan undang-undang dan peraturan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Harapan saya agar laman web ini dapat memberi kemudahan kepada pelawat untuk mendapatkan maklumat tentang perkhidmatan yang disediakan dan aktiviti jabatan. Lembaga Sumber Air Negeri Kedah mengalu-alukan maklumbalas dan pandangan yang membina bagi mempertingkatkan mutu perkhidmatan supaya mencapai kualiti ditetapkan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipelihara melalui kelestarian sumber air mentah yang berkekalan.

Sekian.

Wabillah hitaufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullah hiwabarakatuh.

Noorulhuda Binti Mohammed Ali, AMK.,BCK.
Pengarah
Lembaga Sumber Air Negeri
Kedah Darul Aman

TOP