BADAN PERAIRAN

PENGENALAN

Lembaga Sumber Air Negeri Kedah berperanan dan berkuasa dalam mengawal aktiviti yang boleh menimbulkan kerosakan kepada tebing sungai atau pantai, pencemaran ke atas atau dalam badan perairan serta halangan kepada pengemudian melalui aktiviti rekreasi atau waktu lapang mengikut bidang kuasa Enakmen Sumber Air Kedah 2008 dan peraturan-peraturan subsidiarinya.

Peraturan – Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) 2015

Aktiviti Badan Perairan adalah merupakan aktiviti yang dikawal selia oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah di bawah Seksyen 93 Enakmen Sumber Air Kedah 2008 yang memberi kuasa kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah untuk menggubal peraturan-peraturan berkaitan aktiviti badan perairan.

PUNCA KUASA

  • Seksyen 93 Enakmen Sumber Air Kedah 2008
  • Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) 2015

FI DAN CAJ

Garis Panduan & Senarai Semak

GARIS PANDUAN

PERMOHONAN LESEN SUMBER AIR KEDAH
(AKTIVITI BADAN PERAIRAN) 2015

SENARAI SEMAK

PERMOHONAN SKIM PELESENAN
(AKTIVITI BADAN PERAIRAN) 2015

Borang Permohonan

BORANG A

PERMOHONAN LESEN / PEMBAHARUAN

BORANG B

LESEN AKTIVITI BADAN PERAIRAN

BORANG C

AKTIVITI REKREASI SUKAN AIR

BORANG D

AKTIVITI VESEL REKREASI

BORANG E

AKTIVITI VESEL PEMBINAAN

BORANG F

AKTIVITI SANGKAR

BORANG G

AKTIVITI BINAAN

Borang Tuntutan Pemulangan Wang Sekuriti

BORANG TUNTUTAN

PEMULANGAN WANG SEKURITI

TOP