BADAN PERAIRAN

PENGENALAN

Lembaga Sumber Air Negeri Kedah berperanan dan berkuasa dalam mengawal aktiviti yang boleh menimbulkan kerosakan kepada tebing sungai atau pantai, pencemaran ke atas atau dalam badan perairan serta halangan kepada pengemudian melalui aktiviti rekreasi atau waktu lapang mengikut bidang kuasa Enakmen Sumber Air Kedah 2008 dan peraturan-peraturan subsidiarinya.

Peraturan – Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) 2015

Aktiviti Badan Perairan adalah merupakan aktiviti yang dikawal selia oleh Lembaga Sumber Air Negeri Kedah di bawah Seksyen 93 Enakmen Sumber Air Kedah 2008 yang memberi kuasa kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah untuk menggubal peraturan-peraturan berkaitan aktiviti badan perairan.

PUNCA KUASA

  • Seksyen 93 Enakmen Sumber Air Kedah 2008
  • Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) Pindaan 2021

FI DAN CAJ

Garis Panduan & Senarai Semak

Borang Permohonan

Borang Tuntutan Pemulangan Wang Sekuriti

TOP