Unit Operasi Dan Penyelidikan

Senarai Kakitangan

AHMAD SYUKRI BIN ABDULLAH

Jurutera J44

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027637

NUR FITRAH BINTI CHE NAN

Pegawai Sains C41 (Kontrak)

MOHD IZWANDY BIN ROHANI @ ADNAN

Penolong Jurutera JA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027641

MOHAMMAD ASHRAN BIN HAMZAH

Penolong Jurutera JA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027646

MOHAMMAD 'ATIF BIN MOHD SAAD

Penolong Pegawai Kawalan Alam Sekitar C29

SYAHLAN BIN HARUN

Penolong Jurutera JA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027647

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Menyelaras dan mengawalselia permohonan Lesen Aktiviti Badan Perairan.

Menguatkuasa Peraturan-Peraturan Sumber Air Kedah (Aktiviti Badan Perairan) 2015.

Mengurus Aduan berkaitan kes Aktiviti Badan Perairan.

Menyelaras dan mengawalselia pengurusan kawalan pencemaran dan penguatkuasaan punca pencemaran melalui Jawatankuasa Pencemaran.

Merancang kajian penyelidikan berkaitan pengawalan dan peningkatan kualiti sumber air.

Menyelaras permohonan dalam kelulusan EIA / Permohonan Kerja Tanah dan Kebenaran Merancang bagi PBT untuk Daerah Sik, Kulim, Kulim Hi-Tech dan Padang Terap.

Menyelaras ulasan/maklumbalas dalam Kelulusan Permit Pengambilan Pasir Kuari atau Bahan Batuan.

Menyelaras, mengawalselia dan memantau setiap aktiviti di bawah Enakmen Sumber Air Kedah 2008.

Memantau dan menguatkuasa syarat-syarat lesen supaya dipatuhi.

TOP