Unit Undang-Undang Dan Penguatkuasaan

Senarai Kakitangan

Nazira Binti Miswan

Pegawai Undang-Undang L41

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027638

Nur Afizah binti Md Ideris

Penolong Pegawai Undang-Undang L29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027649

Nurhanis binti Hashim

Pembantu Tadbir (Operasi dan Perkeranian) N19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027657

Amirul Nashriq bin Mahadzir @ Makhtir

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027658

Muhammad Helmy bin Abdullah @ Dollah

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027663

Mohd Syafiq bin Sobri

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027661

Mohd Firdaus bin Abd Hamid

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027664

Mohd Faiz Zaim bin Zainal Rosely

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027659

Muhammad Taufiq bin Jasni

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027661

Sulaiman bin Maidin

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027665

Muhammad Syarqawi Hafizi bin Hamzah

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027660

Mohd Akmal Haziq bin Rosli

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027659

Siti Kholijah binti Mat Kasa

Pembantu Penguatkuasa KP19

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027658

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Perundangan

Memastikan Enakmen Sumber Air Kedah 2008 dikuatkuasakan dan berkembang sejajar dengan pembangunan dan perancangan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Memberikan khidmat nasihat perundangan (advisory matters) kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah mengenai kedudukan, perjalanan dan operasi Lembaga Sumber Air Negeri Kedah supaya selari dengan kehendak mana-mana undang –undang bertulis.

Memberikan khidmat nasihat perundangan (advisory matters) kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dalam perkara melibatkan undang-undang seperti perjanjian, pematuhan terhadap Enakmen, penggubalan undang-undang dan pendakwaan terhadap Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Memastikan apa-apa perubahan kepada dasar dan polisi yang dicadangkan adalah selaras dengan undang-undang yang berkuat kuasa.

Menggubal, meminda dan menyemak perundangan subsidiari di bawah kuasa Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Mengendalikan kes Mahkamah untuk dan bagi pihak Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, sama ada jenayah atau sivil, serta menguruskan penyediaan dokumen yang berkaitan dengannya.

Fungsi Dan Peranan Unit

Penguatkuasaan

Mengambil tindakan penguatkuasaan undang-undang terhadap mana-mana orang yang melanggar peruntukan Enakmen Sumber Air Kedah 2008 dan perundangan subsidiarinya.

Menyediakan kertas siasatan yang lengkap untuk tujuan pendakwaan di Mahkamah.

Mewujudkan penguatkuasaan yang cekap dan berkesan.

TOP