Unit Undang-Undang Dan Penguatkuasaan

Senarai Kakitangan

Nazira Binti Miswan

Pegawai Undang-Undang L41

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027638

Nur Afizah binti Md Ideris

Penolong Pegawai Undang-Undang L29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027649

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Perundangan

Memastikan Enakmen Sumber Air Kedah 2008 dikuatkuasakan dan berkembang sejajar dengan pembangunan dan perancangan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Memberikan khidmat nasihat perundangan (advisory matters) kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah mengenai kedudukan, perjalanan dan operasi Lembaga Sumber Air Negeri Kedah supaya selari dengan kehendak mana-mana undang –undang bertulis.

Memberikan khidmat nasihat perundangan (advisory matters) kepada Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dalam perkara melibatkan undang-undang seperti perjanjian, pematuhan terhadap Enakmen, penggubalan undang-undang dan pendakwaan terhadap Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Memastikan apa-apa perubahan kepada dasar dan polisi yang dicadangkan adalah selaras dengan undang-undang yang berkuat kuasa.

Menggubal, meminda dan menyemak perundangan subsidiari di bawah kuasa Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Mengendalikan kes Mahkamah untuk dan bagi pihak Lembaga Sumber Air Negeri Kedah, sama ada jenayah atau sivil, serta menguruskan penyediaan dokumen yang berkaitan dengannya.

Menguruskan dan menyelia barisan panel peguam yang dilantik untuk mewakili Lembaga Sumber Air Negeri Kedah bagi prosiding sivil.

TOP