Unit Teknologi Maklumat

Senarai Kakitangan

ZAITON BINTI ZAKARIA

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027650

MUHAMMAD IZZAT NAFIS BIN NORDIN

PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT FA29

Emel : [email protected]
No. Telefon : +604-7027666

Carta Organisasi Unit

Fungsi Dan Peranan Unit

Membangun dan mengemaskini laman web Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

Merancang dan menyelaras perolehan dan pelupusan peralatan rangkaian dan peralatan ICT.

Mengurus dan memantau serta menyelenggara rangkaian.

Mengurus, memantau dan mengawal selia sistem-sistem dalaman Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

TOP