JAWATANKUASA PEMANDU ICT LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Urusetia

  • Unit Teknologi Maklumat

Ahli

  • Ketua Unit Pengurusan Lembangan dan Perairan Pantai
  • Ketua Unit Perlindungan dan Sumber Air
  • Ketua Unit Operasi dan Penyelidikan
  • Ketua Unit Kawalan dan Pencemaran
  • Ketua Unit Undang-Undang dan Penguatkuasaan
  • Ketua Unit Pengurusan
  • Ketua Unit Kewangan dan Hasil
  • Ketua Unit Komunikasi dan Korporat

FUNGSI

Menetapkan arah tuju dan strategi untuk pelaksanaan ICT agensi.

Merancang, mengenal pasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran, tenaga kerja dan kewangan yang diperlukan bagi melaksanakan strategi ICT agensi.

Meluluskan projek ICT agensi berdasarkan kepada keperluan sebenar dan dengan perbelanjaan yang berhemah serta mematuhi peraturan-peraturan semasa yang berkaitan.

Mengemukakan laporan perolehan ICT yang telah diluluskan di peringkat JPICT agensi kepada JPICT SUK Negeri.

TOP