JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN

JAWATANKUASA

Pengerusi

 • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Timbalan Pengerusi

 • Mana-mana Ahli JKPAK yang diberi kuasa oleh Pengerusi

Setiausaha

 • Pegawai Aset

Ahli

 • Ketua Unit Pengurusan Lembangan Dan Perairan Pantai
 • Ketua Unit Perlindungan dan Sumber Air
 • Ketua Unit Operasi Penyelidikan
 • Ketua Unit Undang-Undang Dan Penguatkuasaan
 • Ketua Unit Kawalan Dan Pencemaran
 • Ketua Unit Pentadbiran
 • Ketua Unit Kewangan
 • Ketua Unit Teknologi Maklumat
 • Ketua Unit Komunikasi Dan Korporat

FUNGSI

Menjadualkan mesyuarat JKPAK

Menyemak dan menyediakan ringkasan laporan JKPAK

Memastikan agenda mesyuarat JKPAK dipenuhi

Mencatatkan keputusan mesyuarat dan mengambil tindakan atas keputusan minit mesyuarat

Mengawalselia penghantaran laporan mesyuarat JKPAK

TOP