JAWATANKUASA PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI DAN PERAIRAN PANTAI / MAJLIS SUMBER AIR NEGERI LEMBAGA SUMBER AIR NEGERI KEDAH

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Urusetia

  • Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Ahli

  • Penasihat Undang-Undang Negeri Kedah
  • Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)
  • Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian
  • Semua Pegawai Daerah di Negeri Kedah
  • Semua Pihak Berkuasa Tempatan di Negeri Kedah
  • Jabatan Teknikal yang terpilih

FUNGSI

Menyiasat apa-apa perkara yang menyentuh pengurusan lembangan sungai yang dirujuk oleh Lembaga kepadanya dan menyediakan untuk Lembaga.

Membantu Pengarah Sumber Air dalam penyediaan draf rancangan lembangan sungai dana pa-apa laporan lain sebagaimana yang dikehendaki.

Merangka program dan aktiviti untuk melaksanakan syor di bawah rancangan lembangan sungai yang berkaitan.

Menjalankan apa-apa fungsi sebagaimana yang diarahkan oleh Lembaga.

TOP