JAWATANKUASA PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Timbalan Pengerusi

  • Pengarah Pejabat Tanah Dan Galian

Setiausaha

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Ahli

  • Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)
  • Pengarah Jabatan Dan Pengairan Dan Saliran
  • Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

FUNGSI

Bertanggungjawab terhadap dasar perjawatan dan dasar pengurusan kakitangan

Menjadi Panel kepada Jawatankuasa Temuduga pengambilan kakitangan dan memutuskan pengambilan kakitangan bagi kumpulan Pengurusan dan professional yang berkelayakan bagi mengendalikan pentadbiran lembaga

Mengesah keputusan jawatankuasa temuduga bagi kumpulan sokongan yang dipengerusikan Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Merancang dan menasihat aktiviti pengurusan dan pembangunan lembaga ke arah mencapai matlamat lembaga

Merancang, mengkaji dan membincangkan faedah-faedah dan kelayakan ahli-ahli dan kakitangan lembaga yang membabitkan peruntukan dan kewangan lembaga

Menentukan dasar dan menyelaras pengurusan disiplin dan tatatertib kakitangan

Menentukan dasar pembangunan dan perlaksanaan ICT dalam pengurusan sumber manusia lembaga dan projek-projek lembaga

Menjalankan apa-apa fungsi yang diputuskan lembaga

TOP