JAWATANKUASA RAYUAN KENAIKAN PANGKAT

JAWATANKUASA

Pengerusi

  • Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah

Setiausaha

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Ahli

  • Pegawai Kewangan Negeri Kedah
  • Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan)

FUNGSI

Menyemak semula keputusan Jawatankuasa Kenaikan Pangkat berdasarkan rekod-rekod atau ringkasan Mesyuarat Jawatankuasa Kenaikan Pangkat

Mempertimbangkan rayuan dengan mengadakan satu Mesyuarat Jawatankuasa Rayuan

TOP