MAJLIS BERSAMA JABATAN

JAWATANKUASA

Pengerusi

 • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Timbalan Pengerusi

 • Pengerusi Pihak Pekerja

Setiausaha

 • Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi)

Setiausaha Bersama

 • Setiausaha Pihak Pekerja

Ahli (Pihak Pegawai)

 • Jurutera
 • Penolong Pegawai Tadbir
 • Penolong Akauntan

Ahli (Pihak Pekerja)

 • Wakil Gred 29 Hingga Gred 40 (Teknikal)
 • Wakil Gred 29 Hingga Gred 40 (Pengurusan)
 • Wakil Gred 19 Hingga Gred 28 (Teknikal)
 • Wakil Gred 19 Hingga Gred 28 (Pengurusan)
 • Wakil Gred 11 Hingga Gred 18

FUNGSI

Untuk memperolehi seluas-luas kerjasama yang menyeluruh di antara Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dengan Pegawai-Pegawai yang bergaji di Lembaga Sumber Air Negeri Kedah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kelicinan kerja dan kebajikan  pekerja-pekerja

Untuk mengadakan jentera bagi menguruskan soal-soal mengenai syarat-syarat bekerja dan amnya untuk mengumpul pelbagai buah fikiran daripada pekerja-pekerja dengan wakil-wakil rasmi Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

TOP