PANEL PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

PANEL

Pengerusi

  • Pengarah Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

Ahli

  • Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
  • Wakil Bahagian Pengurusan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah

FUNGSI

Bertanggungjawab terhadap dasar perjawatan dan dasar pengurusan kakitangan

Menjadi panel dalam penganugerahan kecemerlangan kepada kakitangan yang berkelayakan pada setiap tahun

Merancang dan menasihat aktiviti pembangunan pengurusan modal insan

Merancang ,mengkaji dan membincangkan faedah-faedah dan kelayakan ahli-ahli dan kakitangan lembaga yang membabitkan peruntukan dan kewangan lembaga

Menentukan dasar dan menyelaras pengurusan disiplin dan tatatertib kakitangan

Menjalankan apa-apa fungsi yang diputuskan lembaga

TOP