KUMPULAN KERJA PELAKSANAAN DASAR SUMBER AIR NEGARA – MESYUARAT KUMPULAN KERJA 1 (WG1) : GOVERNANS AIR BILANGAN 1 TAHUN 2019

/ / Aktiviti, Arkib

Kumpulan Kerja Pelaksanaan Dasar Sumber Air Negara – Mesyuarat Kumpulan Kerja 1 (WG1) : Governans Air Bilangan 1 Tahun 2019 Bertempat di

Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, Putrajaya. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian Sumber Air, Saliran dan Hidrologi bagi

membincangkan status pelaksanaan Pelan Strategik Dasar Sumber Air Negara yang melibatkan tadbir urus sumber air. Dihadiri oleh Pengarah dan Jurutera dari Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

You must be logged in to post a comment.