MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU PENGURUSAN LEMBANGAN SUNGAI BERSEPADU

/ / Aktiviti, Arkib

Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pengurusan Lembangan Sungai Bersepadu (IRBM) Kebangsaan Bilangan 1 Tahun 2019. Mesyuarat dijalankan di Kementerian Air, Tanah dan Sumber Asli, Putrajaya. Mesyuarat ini membincangkan isu-isu yang berbangkit berkaitan dengan pelaksanaan program pengurusan lembangan sungai bersepadu yang dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan (Air dan Pembetungan). Dihadiri oleh Pengarah dan Jurutera dari Lembaga Sumber Air Negeri Kedah.

You must be logged in to post a comment.